Velkommen til Dagtilbud område 2

Hvem er vi, og hvor finder du os ?

Se denne video med præsentation af ledere og medarbejdere i Område 2

 

Dagtilbud område 2 er en del af Vejen kommunes dagtilbud, og består af følgende institutioner:

Askov-Malt Børnehave, Damhus 9, Askov, 6600 Vejen.

Naturbørnehaven Egebo, Petersmindevej 3A, 6600 Vejen.

Børnehaven Luna, Skolegade 1B, Sdr. Hygum, 6630  Rødding.

Børnehaven Galaksen, Rytterdam 1A, 6630  Rødding.

Børnehaven Spiloppen, Dixensvej 1A, Jels, 6630  Rødding.

Børnehaven Lindehuset, Terpvej 19, Øster Lindet, 6630  Rødding.

Ledelsen i område 2 finder du ved at klikke her

I område 2 arbejder vi fokuseret med følgende pejlemærker:

  • En  reflekteret og didaktisk overvejet pædagogik
  • Tydelig ledelse på alle niveauer
  • Systematisk evaluering
  • Målrettet forældresamarbejde.

Ud fra pejlemærkerne arbejder vi, jævnfør Vejen Kommunes kerneopgave - med at fremme barnets muligheder i livet. 

For os er alt læring en leg, og alt leg er en læring. 

I det daglige vægter vi, at alle børn skal være med i et fællesskab, et fællesskab, hvor det enkelte barn har betydning. Vi har fokus på, hvor barnet befinder sig i forhold til barnets nærmeste udviklingszone. 

Vi har i det daglige en særlig struktur, hvor børnene indgår i målrettede læringsrum, sammen med 4 af deres venner og en voksen. De voksne sætter læringsmål for det enkelte barn og grupper, og vi ønsker, at I som forældre inddrages aktivt i børnenes læring og trivsel.

Børns oplevelser og læring i dagtilbud sætter spor igennem deres fremtidige liv. Vi vil, at børnene får positive læringsoplevelser. Vi har derfor fokus på, at vores læringsmiljø igennem dagen har et samspil mellem rum og pædagogik. Dette samspil symboliserer et læringsmiljø.

De 6 institutioner i området arbejder med et fælles læringssyn, men er derudover kendetegnet ved lokale pædagogiske metoder.

Område 2 har en  bestyrelse der aktivt arbejder for forældreinddragelse, og høj kvalitet.

Vi vægter efteruddannelse, for hele tiden at udvikle os pædagogisk i forhold til nyeste forskning.

Vi evaluerer systematisk på vores pædagogik, og vi inddrager forældrene som aktive medskabere af høj kvalitet i området.

Vi vil det målrettede forældresamarbejde, og forventer at forældrene deltager som aktive medspillere i børnenes trivsel, udvikling, dannelse og læring. Sammen kan vi fremme barnets muligheder i livet.

Du finder læreplaner for alle institutioner i område 2 her.