Hvem er vi

Galaksen er en aldersintegreret institution beliggende i Rødding by, overfor Rødding skole og under samme tag som skolens SFO.

Galaksen har børn i alderen 0-6 år fordelt på en vuggestuegruppe og 2 børnehavegrupper.

Vi arbejder ud fra de pædagogiske læreplaner, og arbejder ligeledes med fokus på følgende pejlemærker:

  • En reflekteret og tilrettelagt pædagogisk praksis med fokus på læring og inklusion.
  • Et målrettet forældresamarbejde.
  • En stærk evalueringskultur med fokus på kvalitetsudvikling.
  • Et professionelt og tydeligt lederskab på alle niveauer.

Vores tilgang er altid, at vi ønsker at "fremme barnets muligheder i livet" ud fra en anerkendende pædagogisk praksis.

Vi arbejder struktureret med leg og læring, der for os er disse begreber hinandens forudsætning. Alt leg er læring og alt læring er leg.

Institutionen er kendetegnet ved at være et mangfoldigt hus, hvor rummelighed, læringsgrupper og forældresamarbejdet er i højsædet.

Den pædagogiske læreplan for Galaksen børnehave finder du her og for vuggestuen her.

Vi er en del af Dagtilbud Område 2 - læs mere om område 2 her.